1.
Savikko N, Routasalo P, Tilvis R, Pitkälä K. Ikääntyneiden turvattomuus ja sen yhteys yksinäisyyden kokemiseen. SLA [Internet]. 1. syyskuuta 2006 [viitattu 8. helmikuuta 2023];43(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/1896