1.
Vesivalo A, Widström E, Mikkola H, Tampsi-Jarvala T. Terveyskeskusten hammashoidon tavoitteet ja kannusteet hammashoitouudistuksen implementoinnissa. SLA [Internet]. 1. toukokuuta 2006 [viitattu 3. heinäkuuta 2022];43(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/1911