1.
Sormunen M, Saaranen T, Tossavainen K, Turunen H. Monimenetelmätutkimus terveystieteissä. SLA [Internet]. 23. maaliskuuta 2014 [viitattu 19. tammikuuta 2021];50(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/41281