1.
Huovila J. ”Kansa ei enää tottele”: Karppaus individualistisen ja universalistisen ravitsemuspuheen ristiaallokossa Helsingin Sanomissa vuosina 2010–2012. SLA [Internet]. 7. huhtikuuta 2014 [viitattu 3. huhtikuuta 2020];51(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/41365