1.
Hiilamo H, Hänninen S, Kinnunen K. Huono-osaisuuden ja sairastavuuden kytkennästä diakonian asiakkailla. SLA [Internet]. 17. lokakuuta 2011 [viitattu 28. helmikuuta 2024];48(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/4476