1.
Nikander P. Laadullinen pitkittäistutkimus ja terveys. SLA [Internet]. 8. tammikuuta 2015 [viitattu 18. elokuuta 2022];51(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/48470