1.
Sakki I, Mäkiniemi J-P, Hakoköngäs E, Pirttilä-Backman A-M. Miten tutkia sosiaalisia representaatioita?. SLA [Internet]. 8. tammikuuta 2015 [viitattu 1. joulukuuta 2021];51(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/48478