1.
Virkki T, Husso M, Notko M, Laitila A, Holma J, Mäntysaari M. Lähisuhdeväkivallan kehystäminen erikoissairaanhoidossa: puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet. SLA [Internet]. 30. tammikuuta 2012 [viitattu 2. joulukuuta 2020];48(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/4849