1.
Kaattari A, Tiirinki H, Paasivaara L, Nordström T, Taanila A. Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa. SLA [Internet]. 9. marraskuuta 2015 [viitattu 15. heinäkuuta 2024];52(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/53246