1.
Rask S, Castaneda AE, Härkänen T, Koponen P, Bergbom B, Toivanen M, Gould R, Koskinen S. Työttömistä maahanmuuttajista suuri osa on työkykyisiä ja työhaluisia. SLA [Internet]. 6. maaliskuuta 2016 [viitattu 29. syyskuuta 2021];53(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/55565