1.
Riihilahti A, Paavilainen E, Koivisto A-M, Kylmä J. Alakouluikäisen kuvaus omasta internetin käytöstään ja internetin käytön yhteys lapsen sosiaaliseen kompetenssiin. SLA [Internet]. 6. maaliskuuta 2016 [viitattu 22. toukokuuta 2022];53(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/55566