1.
Leppo A. Raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön puuttuminen päihdetyöhön erikoistuneella äitiyspoliklinikalla. SLA [Internet]. 1 [viitattu 12. huhtikuuta 2021];45(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/589