1.
Leppo A. Raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön puuttuminen päihdetyöhön erikoistuneella äitiyspoliklinikalla. SLA [Internet]. 1 [viitattu 31. maaliskuuta 2020];45(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/589