1.
Maunu A, Katainen A, Perälä R, Ojajärvi A. Terveys ja sosiaaliset erot: mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia?. SLA [Internet]. 2. syyskuuta 2016 [viitattu 19. tammikuuta 2020];53(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/59163