1.
Louheranta O, Lähteenvuo M, Kangasniemi M. Henkinen ja hengellinen tuki terveydenhuollossa – kenen vastuulla?. SLA [Internet]. 28. marraskuuta 2016 [viitattu 31. toukokuuta 2020];53(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/59668