1.
Weiste-Paakkanen A, Jokela S, Kytö S, Koponen P, Castaneda A, Larja L, Nieminen T. Ulkomaalaistaustaisen väestön terveys- ja hyvinvointitutkimukset – Ulkomaalaistaustaisen kenttähenkilöstön kokemuksia. SLA [Internet]. 3. syyskuuta 2017 [viitattu 22. lokakuuta 2020];54(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/65566