1.
Kuusio H, Nykänen E, Keskimäki I. Paperittomien oikeudet terveyspalveluihin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. SLA [Internet]. 3. syyskuuta 2017 [viitattu 2. joulukuuta 2021];54(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/65567