1.
Rask S. Miten maahanmuutto ja suomalaisuus näyttäytyvät tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointitutkimuksissa?. SA [Internet]. 3syys2017 [viitattu 26kesä2019];54(3). Available from: https://journal.fi/sla/article/view/65570