1.
Rask S. Miten maahanmuutto ja suomalaisuus näyttäytyvät tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointitutkimuksissa?. SLA [Internet]. 3. syyskuuta 2017 [viitattu 2. helmikuuta 2023];54(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/65570