1.
Ervasti J, Pekkarinen L, Virtanen M, Aalto V, Oksanen T. Osatyökykyisten työolot ja työmarkkinasiirtymät kunta-alalla. SLA [Internet]. 1. helmikuuta 2019 [viitattu 14. joulukuuta 2019];56(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/69639