1.
Tolmala A, Koponen J, Hämäläinen M, Korhonen S, Koskinen M, Asikainen N, Kangasniemi M. Asiantuntijoiden näkemyksiä työn uusjaosta tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalalla – Delfoi-tutkimus. SLA [Internet]. 1. helmikuuta 2019 [viitattu 20. tammikuuta 2020];56(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/69797