1.
Keiski P, Helminen M, Lindroos M, Kommeri H, Paavilainen E. Nainen perheväkivallan tekijänä – ryhmäinterventio väkivaltakäyttäytymisen loppumiseksi. SLA [Internet]. 27. huhtikuuta 2018 [viitattu 4. huhtikuuta 2020];55(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/70265