1.
Saukkonen P, Viinikainen S, Roos M, Helminen M, Asikainen P, Green P, Suominen T. Lähiesimiesten arvio organisaatiokulttuurista ja -ilmapiiristä on hoitohenkilökunnan arviota positiivisempi. SLA [Internet]. 28. huhtikuuta 2019 [viitattu 6. elokuuta 2020];56(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/70438