1.
Ritakorpi M, Kaunonen M, Kaila M, Paldanius S, Seilo N. Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat - katoanalyysi. SLA [Internet]. 1. helmikuuta 2019 [viitattu 25. tammikuuta 2020];56(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/70440