1.
Erkkola M, Fogelholm M, Saarijärvi H, Uusitalo L, Nevalainen J. Kuluttajadatan mahdollisuudet ja haasteet kansanterveystutkimuksessa; case LoCard. SLA [Internet]. 28. huhtikuuta 2019 [viitattu 17. syyskuuta 2021];56(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/70960