1.
Vuolanto P, Sorsa M, Aarva P, Helin K. Katsaus suomalaiseen CAM-tutkimukseen. SLA [Internet]. 31. elokuuta 2018 [viitattu 2. helmikuuta 2023];55(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/74424