1.
Laitila H, Lunkka N, Suhonen M. Asiakaslähtöisyys lapsi- ja perhepalveluiden moniammatillisessa verkostoyhteistyössä vanhempien kokemana. SLA [Internet]. 31. tammikuuta 2020 [viitattu 7. joulukuuta 2023];57(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/75675