1.
Nurmi S-M. Miten mahdollistuu eettisesti kestävä kliininen tutkimus?. SLA [Internet]. 1. helmikuuta 2019 [viitattu 10. joulukuuta 2019];56(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/75848