1.
Junnila R, Tiitinen S, Salanterä S. Neljävuotiaan lapsen osallistuminen elintapakeskusteluun perheen laajassa terveystarkastuksessa. SLA [Internet]. 31. tammikuuta 2020 [viitattu 16. tammikuuta 2021];57(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/77856