1.
Maijala RK, Eloranta S, Ikonen T. Lean-ajattelu ja lean-päivittäisjohtaminen yliopistosairaaloissa. SLA [Internet]. 31. tammikuuta 2020 [viitattu 28. tammikuuta 2021];57(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/78049