1.
Raunima M, Lepistö S, Koivisto A-M, Kylmä J, Paavilainen E. Vanhempien kokemukset neuvolasta saadusta tuesta vauva-aikana ja tuessa koetut muutokset odotusajan ja vauva-ajan välillä. SLA [Internet]. 1. joulukuuta 2020 [viitattu 20. maaliskuuta 2023];57(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/82620