1.
Rekola A, Kaljonen M, Terämä E, Aro R, Vainio A, Vikström S, Paloniemi R. Ilmasto-oikeudenmukaisuus suomalaisessa hyvinvointi- ja terveyspolitiikassa-Suuntaviivoja tutkimukselle. SLA [Internet]. 4. joulukuuta 2019 [viitattu 4. lokakuuta 2022];56(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/82621