1.
Järvensivu P, Hakala E, Lummaa K, Lähde V, Majava A, Toivanen T, Vadén T, Eronen J. Ilmastokriisiin sopeutuminen on kansanterveydellinen kysymys. SLA [Internet]. 4. joulukuuta 2019 [viitattu 17. syyskuuta 2021];56(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/83011