1.
Pulkki J, Perkiƶ M, Kokkinen L. Kansanterveys ja ekologinen kuorma. SLA [Internet]. 4. joulukuuta 2019 [viitattu 28. helmikuuta 2020];56(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/83059