1.
Sipola VA, Karvinen I, Huhtala H, Åstedt-Kurki P, Aho A-L. Sairaalasielunhoitotyön asiantuntijuus sairaalasielunhoitajan näkökulmasta. SLA [Internet]. 1. joulukuuta 2020 [viitattu 29. marraskuuta 2021];57(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/83655