1.
Kinnunen U, Perko K, Virtanen M. Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. SLA [Internet]. 5. syyskuuta 2013 [viitattu 3. heinäkuuta 2020];50(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/8563