1.
Grönlund H, Seppälä T. Onko sektorilla väliä? Julkisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden ylläpitämien matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen keskinäiset erot ja yhtäläisyydet . SLA [Internet]. 16. joulukuuta 2021 [viitattu 16. toukokuuta 2022];58(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/88823