1.
Hausen H. Lasten ja nuorten hammashoidon vaiheet ja sisällölliset kehityshaasteet. SLA [Internet]. 31. tammikuuta 2020 [viitattu 28. tammikuuta 2021];57(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/88989