1.
Aikomus L, Lehtinen-Jacks S, Nordquist H, Pietiläinen O, Mänty M, Kouvonen A, Rahkonen O, Lallukka T. Työn fyysisen kuormittavuuden yhteys fyysiseen toimintakykyyn alle 40-vuotiailla kunta-alan työntekijöillä. SLA [Internet]. 16. joulukuuta 2021 [viitattu 16. toukokuuta 2022];58(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/90986