1.
Pohjola H. Gynekologisiin syƶpiin liitetty stigma. SLA [Internet]. 27. toukokuuta 2021 [viitattu 2. elokuuta 2021];58(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/94611