1.
Tamminen O, Pirhonen J. Puheita ja tekoja – osallisuuden haasteet vanhuudessa. SLA [Internet]. 16. joulukuuta 2021 [viitattu 12. huhtikuuta 2024];58(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/95177