1.
Leppäkoski T, Laajasalo T, Mäkelä J, Rajala R, Paavilainen E. Askeleita kohti lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiarvioinnin työkalua – kartoittava katsaus lapsiin kohdistuvan väkivallan riskitekijöistä. SLA [Internet]. 16. joulukuuta 2021 [viitattu 22. toukokuuta 2022];58(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/95585