1.
Maunu A, Katainen A. Sosiaalisia suhteita ja konkreettisia käytäntöjä: Kuinka ammattiin opiskelevat merkityksellistävät terveyteen vaikuttavaa käyttäytymistä?. SLA [Internet]. 27. toukokuuta 2021 [viitattu 1. elokuuta 2021];58(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/97016