1.
Kostamo K. Käyttäytymistieteelliset teoriat ja laadulliset menetelmät interventioiden tukena. SLA [Internet]. 1. joulukuuta 2020 [viitattu 25. helmikuuta 2021];57(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/97589