1.
Dalbom L, Larivaara M, Vasankari T, Tuominen M, Rautava P. Väestötasoisen terveyden edistämisen intervention suunnittelu ja käynnistäminen vaatii aikaa, seurantaa ja arviointia. SLA [Internet]. 16. joulukuuta 2021 [viitattu 16. toukokuuta 2022];58(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/98012