1.
Määttä S. Lasten yksilölliset piirteet, päiväkoti, koti ja perheen sosioekonominen asema muovaavat lasten paikallaanoloa. SLA [Internet]. 1. joulukuuta 2020 [viitattu 29. marraskuuta 2021];57(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/98071