1.
Särkikangas U. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö erityisperheiden arjessa – toiminnan ja ajankäytön näkökulma: Lektio. SLA [Internet]. 1. joulukuuta 2020 [viitattu 2. joulukuuta 2021];57(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/98625