1.
Salonen L. Pitkittyneen työkyvyttömyyden eritahtinen kehittyminen eri sosioekonomisissa ryhmissä läpi elinkaaren. SLA [Internet]. 1. joulukuuta 2020 [viitattu 2. joulukuuta 2021];57(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/98653