1.
Lintula L, Salo P, Halonen J, Aalto V, Ervasti J, Kouvonen A, Oksanen T. Työyhteisön sosiaalinen pääoma ja työntekijöiden työkyky: pseudokokeellinen tutkimus. SLA [Internet]. 13. joulukuuta 2022 [viitattu 27. maaliskuuta 2023];59(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/98692