Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote https://journal.fi/smst <p>Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote –sarjassa (SMST) julkaistaan maatalous- ja elintarviketieteiden alan suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä alkuperäistuloksiin perustuvia tutkimusraportteja tai katsaus tyyppisiä kirjoituksia. Julkaistavien käsikirjoitusten tulee olla kansallisesti kiinnostavia ja käsitellä pohjoismaista maataloutta tai siihen liittyvää ruuantuotantoa.</p> <p>Kirjoittajilta ja lukijoilta ei peritä maksuja.</p> <p>Rekisteröityneet lukijat saavat ilmoituksen uuden numeron ilmestyttyä.</p> <p>Sarjaa julkaisee Suomen Maataloustieteellinen Seura ry.</p> <p>Käsikirjoitukset voi jättää käsiteltäväksi https://journal.fi/smst/about/submissions. Muistathan tutustua huolella kirjoitusohjeisiin https://journal.fi/smst/about/submissions#authorGuidelines, sillä puutteellisia käsikirjoituksia ei julkaista.</p> <p>Käsikirjoitukselle pitää lisäksi osoittaa toimikunta, jossa se toivotaan käsiteltävän.</p> fi-FI editor@afsci.fi (Tuula Puhakainen) tuki@tsv.fi (tuki@tsv.fi) ti, 09 huhti 2019 08:53:16 +0300 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 The Effect of diet fat and feeding intensity on production performance and welfare in blue foxes (Vulpes lagopus) https://journal.fi/smst/article/view/76766 <p><strong>&nbsp;</strong>The aim was to found out effects of maximum and restricted feeding intensity with high and normal diet fat content on production performance and welfare in growing-furring blue foxes<em>.</em> Study groups were: (1) high fat, 60% of metabolizable energy (ME), maximum feeding; (2) high fat, 60% of ME; restricted feeding 20%.&nbsp; (3) normal fat, 50% of ME, maximum feeding; (4) normal fat, 50% of ME, restricted feeding 20%.&nbsp; Maximum fed animals grew better, and their final weights were significantly higher compared to restricted ones (P&lt;0.001). Body condition score was affected by feeding intensity (P&lt;0.001) but not by the amount of fat in the diet. Animals fed maximum feeding level had highest body condition score. The amount of diet fat did not influence on feed consumption.&nbsp; Breaking strength of ulna was not affected by the amount of diet fat or feeding intensity. Breaking strength of radius, on the other hand, was higher in animals fed restricted (P&lt;0.001). Feeding intensity significantly affected on foot condition, i.e. foot bending was highest at maximum feeding groups (P&lt;0.05). Ash content of bones was higher in maximum feeding groups compared to restricted ones (P&lt;0.001).&nbsp; As content was higher in restricted than ad libitum animals (P&lt;0.05). Liver weights were heaviest in animals of maximum feeding level (P&lt;0.001).&nbsp; Condition of liver was best in restricted fed animals with lower amount of diet fat (P&lt;0.05).&nbsp; According to live animal grading, fur mass, cover, purity and overall impression were poorer in restricted fed animals. Animals fed high fat diet were found to have better fur properties than restricted ones.</p> Hannu Tapio Korhonen, Juhani Sepponen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/smst/article/view/76766 ti, 09 huhti 2019 00:00:00 +0300 Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut: kysyntä, tarjonta ja politiikkaohjaus https://journal.fi/smst/article/view/77348 <p>Ekosysteemipalveluiden huomioonottaminen maatalouden ympäristöpolitiikan suunnittelussa on olennaista. Tässä tutkimuksessa tuotetaan kansalais- ja viljelijäkyselyihin pohjautuen tietoa ekosysteemipalveluiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Ekosysteemipalveluita, joita kansalaiset pitävät tärkeinä, mutta joiden tuotannossa koetaan olevan parantamisen varaa, ovat kasveja pölyttävien hyönteisten säilyminen, maisema, luonnontilaisten kasvi- ja eläinlajien sekä ekosysteemien säilyminen maatalousympäristössä sekä maatalouden kulttuuriperintö. Viljelijöiden kiinnostus kohdistuu erityisesti maatalousmaan tuottokyvyn ylläpitämiseen. Koska viljelijöiden kiinnostus on korkealla tasolla, kohtuullisen pienellä politiikkasysäyksellä voidaan saada aikaan paljon tuloksia. Lisäksi maaperän tuottokyky liittyy moniin muihin ekosysteemipalveluihin, joten parantamalla tuottokykyä voidaan samalla muun muassa vähentää ravinteiden huuhtoutumista ja lisätä hiilen sitoutumista maatalousmaahan. Lähes 30 prosenttia viljelijöistä oli valmiita tuottamaan ekosysteemipalveluita kansalaisten keskimääräistä maksuhalukkuutta alemmalla korvaustasolla. Tuotannon tukea voitaisiinkin kohdentaa erityisesti näille viljelijöille. <span lang="FI">Näin osa viljelijöistä valitsisi tuotantosuunnakseen ekosysteemipalveluiden tuotannon, esimerkiksi maisemapalvelut tai biodiversiteetin. </span></p> Annika Tienhaara, Emmi Haltia, Eija Pouta, Kyösti Arovuori ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/smst/article/view/77348 ti, 05 maalis 2019 10:47:35 +0200