Kokemuksia solidaarisuustalouden tekemisestä

Kulttuuriosuuskunta Laituri yhteistoiminnan opettelemisen tilana

Kirjoittajat

  • Anni Rannikko Itä-Suomen yliopisto
  • Annukka Aho Itä-Suomen yliopisto
  • Maria Korkatti
  • Sanni Tiainen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

osallistuminen, solidaarisuustalous, vapaaehtoistyö, yhdenvertaisuus, yhteistoiminta

Abstrakti

Tässä tekstissä kuvaamme, millaisen yhteistoiminnan opettelemisen tilan solidaarisuustalouden tekeminen voi mahdollistaa. Katsaus perustuu omiin kokemuksiimme yhteistoiminnan käytäntöjen opettelusta ja muotoutumisesta joensuulaisessa Kulttuuriosuuskunta Laiturissa. Vegaanikahvilaa vapaaehtoisvoimin ylläpitävän Laiturin sääntöihin on kirjoitettu, että osuuskunta harjoittaa vaihtoehtoista taloutta ja toimii solidaarisuustalouden periaatteiden mukaan. Tarkastelemme osallistumisen edellytyksiä yhteisössä syntyneiden toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen näkökulmasta.

Tiedolla on keskeinen hierarkioita luova ja purkava rooli. Sen saatavilla olemiseen ja paikantuneisuuteen sekä erilaisiin asiantuntijuuden tilanteisiin on tärkeää kiinnittää huomiota. Tieto onkin yhteisvaurautta, yhdessä tuotettua ja jaettua, sillä kukaan ei voi tietää yksin kaikkea. Laiturin olemassaolo perustuu yhteistoimintaan. Lähtökohtaisesti toiminta on kaikille avointa, mutta siitä huolimatta erilaisia toimija-asemia syntyy esimerkiksi toimijoiden kiinnostuksen kohteisiin tai osallisuuden kokemuksiin perustuen. Yhteistoiminta mahdollistaa aktiiviseksi talouden toimijaksi tulemisen, kun talous näyttäytyy arkisina neuvotteluina ja päätöksentekotilanteina. Toimintaan osallistumisen myötä yksilöiden kriittinen tietoisuus lisääntyy ja laajentaa toimintamahdollisuuksia: yhteiskunnan muuttaminen vaikuttaa mahdolliselta muissakin yhteyksissä.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2017-12-31

Viittaaminen

Rannikko, A., Aho, A., Korkatti, M., & Tiainen, S. (2017). Kokemuksia solidaarisuustalouden tekemisestä: Kulttuuriosuuskunta Laituri yhteistoiminnan opettelemisen tilana. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 18, 72–84. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/63507